Półkolonia dla dzieci autystycznych

W dniach  25.06 – 27.06.2018r.  zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci mieszkających na terenie powiatu dębickiego, u których zdiagnozowano autyzm oraz inne niepełnosprawności. Półkolonia była  realizowana w ramach zadania publicznego związanego z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych – organizacja zajęć dla dzieci autystycznych. Realizacji podjęło się  „Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy im. 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej Wspólnie skuteczniej”.

Zajęcia odbywały się w budynku naszej szkoły, w wymiarze 10 godzin zegarowych oraz 6 godzin zajęć w terenie, w małych 4-osobowych grupach, co umożliwiło pełne uwzględnienie indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

W projekcie podjęte zostały różne formy i metody pracy z dziećmi:  Metoda Weroniki Sherborne,  Arteterapia, Trening Umiejętności Społecznych, Bajkoterapia, elementy Integracji Sensorycznej, Terapia ręki, Hipoterapia.
Zadaniem objętych zostało 15 uczniów z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami, o zróżnicowanym stopniu funkcjonowania społecznego, mieszkających na terenie powiatu dębickiego.

Dzieci doskonaliły sprawność manualną i koordynację wzrokowo- ruchową, a także orientację przestrzenną, nabywały umiejętności współdziałania w grupie. Celem podjętych działań było poprawienie poziomu funkcjonowania społecznego uczniów. Wizyta w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy miała na celu nabycie prawidłowych wzorców zachowania i komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, nabycie umiejętności odpowiedniego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz poznanie bezpiecznych form odreagowywania emocjonalnego i sposobów relaksacji, poszerzenie wiedzy ogólnej. Uczniowie  poprzez uczestnictwo w treningu umiejętności społecznych uczyli się umiejętności bezpiecznego odreagowywania negatywnych emocji i sposobów relaksacji. Zajęcia z hipoterapii pokazały dzieciom, jak można aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu oraz udoskonaliły ich koordynację wzrokowo- ruchową, a także orientację przestrzenną.

Projekt realizowany i dofinansowany w ramach realizacji zadania publicznego związanego z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych – organizacja zajęć dla dzieci autystycznych. Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci z autyzmem w ramach Stowarzyszenia „Wspólnie skuteczniej” 

Previous Post
Next Post