Półkolonia dla dzieci autystycznych

W dniach  25.06 – 27.06.2018r.  zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci mieszkających na terenie powiatu dębickiego, u których zdiagnozowano autyzm oraz inne niepełnosprawności. Półkolonia była  realizowana w ramach zadania publicznego związanego z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych – organizacja zajęć dla dzieci autystycznych. Realizacji podjęło się  „Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy im. 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej Wspólnie skuteczniej”.

Zajęcia odbywały się w budynku naszej szkoły, w wymiarze 10 godzin zegarowych oraz 6 godzin zajęć w terenie, w małych 4-osobowych grupach, co umożliwiło pełne uwzględnienie indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

W projekcie podjęte zostały różne formy i metody pracy z dziećmi:  Metoda Weroniki Sherborne,  Arteterapia, Trening Umiejętności Społecznych, Bajkoterapia, elementy Integracji Sensorycznej, Terapia ręki, Hipoterapia.
Zadaniem objętych zostało 15 uczniów z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami, o zróżnicowanym stopniu funkcjonowania społecznego, mieszkających na terenie powiatu dębickiego.

Dzieci doskonaliły sprawność manualną i koordynację wzrokowo- ruchową, a także orientację przestrzenną, nabywały umiejętności współdziałania w grupie. Celem podjętych działań było poprawienie poziomu funkcjonowania społecznego uczniów. Wizyta w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy miała na celu nabycie prawidłowych wzorców zachowania i komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, nabycie umiejętności odpowiedniego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz poznanie bezpiecznych form odreagowywania emocjonalnego i sposobów relaksacji, poszerzenie wiedzy ogólnej. Uczniowie  poprzez uczestnictwo w treningu umiejętności społecznych uczyli się umiejętności bezpiecznego odreagowywania negatywnych emocji i sposobów relaksacji. Zajęcia z hipoterapii pokazały dzieciom, jak można aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu oraz udoskonaliły ich koordynację wzrokowo- ruchową, a także orientację przestrzenną.

Projekt realizowany i dofinansowany w ramach realizacji zadania publicznego związanego z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych – organizacja zajęć dla dzieci autystycznych. Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci z autyzmem w ramach Stowarzyszenia „Wspólnie skuteczniej” 

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status