Rozśpiewane przedszkolaki

Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy „Wspólnie skuteczniej” złożyło ofertę w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, wystaw, konfrontacji artystycznych i innych imprez, tworzących ofertę kulturalną miasta Dębicy”.
Oferta dotyczyła zorganizowania VIII Przeglądu Piosenki „Rozśpiewane przedszkolaki” oraz konkursu plastycznego „Polska – nasza Ojczyzna” w dniu 6 marca 2018 roku. Została ona rozpatrzona pozytywnie i przyznano dotację w kwocie 1500 zł. Dofinansowanie pozwoliło na zakup atrakcyjnych nagród dla wszystkich solistów konkursu muzycznego oraz wykonawców prac plastycznych. Pomogło również w wykonaniu scenografii na konkurs, druku dyplomów i zaproszeń dla uczestników.
Informacja o realizacji zadania została umieszczona w lokalnej prasie oraz na naszej szkolnej stronie internetowej.

Previous Post
Next Post