Rozśpiewane przedszkolaki

Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy „Wspólnie skuteczniej” złożyło ofertę w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, wystaw, konfrontacji artystycznych i innych imprez, tworzących ofertę kulturalną miasta Dębicy”.
Oferta dotyczyła zorganizowania VIII Przeglądu Piosenki „Rozśpiewane przedszkolaki” oraz konkursu plastycznego „Polska – nasza Ojczyzna” w dniu 6 marca 2018 roku. Została ona rozpatrzona pozytywnie i przyznano dotację w kwocie 1500 zł. Dofinansowanie pozwoliło na zakup atrakcyjnych nagród dla wszystkich solistów konkursu muzycznego oraz wykonawców prac plastycznych. Pomogło również w wykonaniu scenografii na konkurs, druku dyplomów i zaproszeń dla uczestników.
Informacja o realizacji zadania została umieszczona w lokalnej prasie oraz na naszej szkolnej stronie internetowej.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status