UKS Jedenastka
Sport
Zawody
ODDZIAŁ ZEROWY ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY WYCIECZKI PÓŁKOLONIE KONKURSY OLIMPIJCZYCY LAUREACI FINALIŚCI ZAINWESTUJ NAJLEPIEJ W SWOJE DZIECKO Edukacja DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna składa się z dwóch pomieszczeń:
-wypożyczalni,
-czytelni połączonej z ICIM

 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


BIBLIOTEKA CZYNNA 

WYPOŻYCZALNIA

Poniedziałek    7.30 – 15.00

Wtorek            8.00- 15.00

Środa             7.30 – 15.00

Czwarte         8.00 – 15.00

Piątek            8.00 – 14.30

CZYTELNIA I MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI


Poniedziałek     12.00 – 15.00

Wtorek             12.00 – 15.00

Środa               12.00 – 15.00

Czwartek          12.00 – 15.00

Piątek              12.00 – 14.30


Zbiory naszej biblioteki to : książki, multimedialne programy edukacyjne, kasety video, czasopisma oraz inne dokumenty przydatne uczniom, nauczycielom i rodzicom.

KSIĘGOZBIÓR:

Obecnie księgozbiór liczy ponad 5 tysięcy woluminów,  w jego skład wchodzą:

słowniki, encyklopedie i leksykony ( dostępne w czytelni),
literatura popularno-naukowa, 
literatura dziecięca i młodzieżowa.
lektury szkolne
literatura pedagogiczna,

ZBIORY SPECJALNE:

kasety wideo,
płyty CD,
edukacyjne programy multimedialne,

 

CZASOPISMA:

Biblioteka w Szkole,
Victor Junior,
Kumpel
Matematyka
Życie szkoły
Kombatant
 Biuletyn informacyjny – miesięcznik światowego związku żołnierzy AK

DOKUMENTY SZKOLNE:

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy,
Program edukacji obywatelskiej,
Program profilaktyczny
WSO ,
Program wychowawczy szkoły,

Interwencje kryzysowe w szkoleREGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W DĘBICY
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, a także pracownicy szkoły i rodzice.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek można korzystać: wypożyczając do domu lub na miejscu w czytelni.

3. Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki.

4. Termin zwrotu książek to cztery tygodnie.

5. Wypożyczone książki należy szanować.

6. Czytelnik który zgubił książkę powinien odkupić taką samą, lub inną o podobnej wartości.

7. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

8. W bibliotece obowiązuje cisza.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI (MCI)

1. Uczniowie mogą korzystać z komputerów jedynie za zgodą bibliotekarza.

2. Korzystać z komputerów można w celu przygotowania materiałów na zajęcia lekcyjne, lub wyszukiwania informacji związanych z rozwijaniem swoich zainteresowań.

3. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw.

4. Bibliotekarz zapisuje do specjalnego zeszytu korzystających z komputerów.

5. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia sprzętu, na którym zamierza pracować, a o ewentualnych usterkach należy poinformować bibliotekarza.

6. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować tylko 2 osoby.

7. Zabrania się instalowania na dyskach komputerów znajdujących się w czytelni, oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

8. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.

9. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego uczeń odpowiada materialnie.
Nie zastosowanie się do w/w punktów spowoduje zakaz korzystania z MCI na okres wskazany przez bibliotekarza


Koło Przyjaciół biblioteki

Zapraszamy chętnych uczniów naszej szkoły do współpracy.

Członkowie koła  przygotowują inscenizacje na uroczyste pasowanie na czytelnika. Zapoznają się z księgozbiorem biblioteki, uczestniczą w zajęciach edukacji czytelniczej, wyszukują nowości wydawnicze na stronach księgarń internetowych i wydawnictw dla dzieci i młodzieży. Wykonują społecznie szereg czynności niezbędnych do funkcjonowania biblioteki szkolnej. Są to: oprawa nowych książek, naprawa zniszczonych, pomoc młodszym kolegom w wyborze literatury, porządkowanie  księgozbioru na półkach.

PARTNERZY SZKOŁY