Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna znajduje się na pierwszym piętrze budynku naszej szkoły w sali nr 24.

Składa się z:
-wypożyczalni,
-czytelni

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2022/2023

Poniedziałek, od 7.30 do 14.00

Wtorek, od 7.30 do 14.00

Środa, od 7.30 do 12.30

Czwartek, od 7.00 do 13.00

Piątek, od 7.30 do 12.30

Zbiory naszej biblioteki to : książki, audiobooki, multimedialne programy edukacyjne,  oraz inne materiały przydatne uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Księgozbiór:

Obecnie księgozbiór liczy ponad 10 tysięcy woluminów,  w jego skład wchodzą: słowniki, encyklopedie i leksykony ( dostępne w czytelni),
literatura popularno-naukowa,
literatura dziecięca i młodzieżowa,
lektury szkolne,
literatura pedagogiczna,
podręczniki.

Zbiory specjalne:

Audiobooki, edukacyjne programy multimedialne.

W formie audiobooków biblioteka posiada większość obowiązkowych lektur szkolnych.

Regulamin biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi        w Dębicy

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, a także pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek można korzystać: wypożyczając do domu lub na miejscu w czytelni.
 3. Jednorazowo wypożyczyć można cztery książki.
 4. Termin na zwrot książek to miesiąc.
 5. Wypożyczone książki należy szanować.
 6. Czytelnik który zgubił książkę powinien odkupić taką samą, lub inną o podobnej wartości.
 7. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza.

Regulamin  korzystania z czytelni.

 1. Z czytelni można korzystać w czasie, kiedy czynna jest biblioteka szkolna.
 2. Z komputerów znajdujących się w czytelni uczniowie mogą korzystać jedynie za zgodą i pod nadzorem bibliotekarza.
 3. Korzystamy z komputerów w celu przygotowania materiałów na zajęcia lekcyjne lub poszukujemy informacji związanych z rozwijaniem swoich zainteresowań.
 4. Przed przystąpieniem do pracy z komputerem, użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia sprzętu, na którym zamierza pracować. O ewentualnych usterkach należy poinformować bibliotekarza.
 5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować tylko 2 osoby.
 6. Zabrania się instalowania na dyskach komputerów znajdujących się w czytelni, oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 7. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.

Koło Przyjaciół Biblioteki

Zapraszamy chętnych uczniów naszej szkoły do współpracy.

Członkowie koła  przygotowują inscenizacje na uroczyste pasowanie na czytelnika. Zapoznają się
z księgozbiorem biblioteki, uczestniczą w zajęciach edukacji czytelniczej, wyszukują nowości wydawnicze na stronach księgarń internetowych i wydawnictw dla dzieci i młodzieży. Wykonują społecznie szereg czynności niezbędnych do funkcjonowania biblioteki szkolnej. Są to: oprawa nowych książek, naprawa zniszczonych, pomoc młodszym kolegom w wyborze literatury, porządkowanie  księgozbioru na półkach.