Stołówka – Informacje

KOSZT OBIADÓW NA MIESIĄC 02.2023

dla uczniów wynosi: 100 zł (5zł koszt 1 obiadu)

Wpłata przelewem do 6.02.2023

Uczniowie posiadający odpisy obiadowe (choroba, wycieczki) otrzymają w klasach informację o wysokości opłaty po odliczeniach.

Proszę o terminowe dokonywanie opłat.

Numer konta, na które należy wpłacać należność za obiady:

97  1240  4807  1111  0010  3720  9491

z dopiskiem: obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa