Stołówka – Informacje

KOSZT OBIADÓW NA MIESIĄC MAJ 2022

dla uczniów wynosi: 76,50 zł (17 dni x 4,50 zł)

Wpłata przelewem do 6.05.2022

Prosimy Rodziców o odebranie od dzieci podanej informacji i dokonanie prawidłowej wpłaty za obiady.

Nadpłaty zwracamy na bieżąco!

Numer konta, na które należy wpłacać należność za obiady:

97  1240  4807  1111  0010  3720  9491

z dopiskiem: obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa