Konto Rady Rodziców

NUMER KONTA RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11
UL. SZKOTNIA 14

BFG S.A.
23 8642 1139 2013 3937 1546 0001