Zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Znak sprawy: SP11-271-7/21

Zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  w Dębicy w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP:

92450773-a945-4891-8423-9d67d2d29603