Zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  w Dębicy w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 2022

Znak sprawy: SP11-271-5/22

Zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  w Dębicy w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP:

03bd159c-cbc2-49c8-b500-f2cfa3b39fdd