Pierwsze miejsce dla Poliny, nagrody dla SP 11 w Dębicy