Jubileusz 25-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy