ZHP

Zuchy w SP 11
Zuchy w SP 11

W naszej szkole działa Gromada Zuchowa, która liczy 20 zuchów. Na zbiórkach poprzez gry, zabawy i ćwiczenia dzieci zapoznały się z kolejnymi punktami Prawa Zucha oraz z obrzędowością gromady. W dniach 26 – 28.05.2017 r. uczestniczyły w wiosennym biwaku 7 Szczepu Drużyn Dębickich „Invicti” w Jaworzu Górnym. Biwak o tematyce artystycznej umożliwił zuchom udział w…

W służbie Najjaśniejszej
W służbie Najjaśniejszej

21 czerwca w Domu Kultury Kosmos odbyło się podsumowanie konkursu zorganizowanego przez Hufiec ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów „W służbie Najjaśniejszej…”. Celem konkursu było popularyzowanie lokalnej historii oraz budowanie świadomości patriotycznej i historycznej młodego pokolenia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status