ZHP

Zuchy w SP 11
Zuchy w SP 11

W naszej szkole działa Gromada Zuchowa, która liczy 20 zuchów. Na zbiórkach poprzez gry, zabawy i ćwiczenia dzieci zapoznały się z kolejnymi punktami Prawa Zucha oraz z obrzędowością gromady. W dniach 26 – 28.05.2017 r. uczestniczyły w wiosennym biwaku 7 Szczepu Drużyn Dębickich „Invicti” w Jaworzu Górnym. Biwak o tematyce artystycznej umożliwił zuchom udział w…

W służbie Najjaśniejszej
W służbie Najjaśniejszej

21 czerwca w Domu Kultury Kosmos odbyło się podsumowanie konkursu zorganizowanego przez Hufiec ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów „W służbie Najjaśniejszej…”. Celem konkursu było popularyzowanie lokalnej historii oraz budowanie świadomości patriotycznej i historycznej młodego pokolenia.