bezpieczeństwo

Weterynarz
Weterynarz

W dniu 10 grudnia 2019 roku w naszej świetlicy odbyło się coroczne spotkanie uczniów klas pierwszych z weterynarzem Przemysławem Walczakiem. Pan weterynarz opowiedział w bardzo profesjonalny sposób o codziennej pracy ze zwierzętami. Przybliżył nam zasady dbania o swoich milusińskich. Udzielił wielu cennych rad dotyczących opieki nad nimi. Odpowiedział na liczne dziecięce pytania. Zainteresowanie dzieci było…

Spotkania rodziców funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Dębicy
Spotkania rodziców funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Dębicy

W dniu  18.12.2019 r. rodzice uczniów klas I- VIII wzięli udział w   prelekcjach, przeprowadzonych przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w  Dębicy . Rodzice uczniów klas młodszych mieli okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą cyberprzestępczości, cyberprzemocy, przestępstw z nienawiści oraz handlu ludźmi.  Bardzo ważnym elementem tego spotkania była prezentacja multimedialna ,,Cyberbezpieczni”, w której przedstawiono  zagrożenia, jakie…

Odpowiedzialność prawna nieletnich
Odpowiedzialność prawna nieletnich

W dniach 4.11.2019 r. i 5.11.2019 r. odbył się cykl spotkań uczniów klas V, VI, VII i VIII z funkcjonariuszem Policji. Prelekcje przeprowadzone w ramach tych spotkań miały na celu uświadomienie uczniom odpowiedzialności prawnej nieletnich, czyli konsekwencji prawnych ponoszonych przez nich, jeśli wejdą w konflikt z prawem. Uczniowie dowiedzieli się m.in. kim jest osoba nazywana…

Spotkanie z funkcjonariuszem policji pod hasłem „Bezpieczna droga”
Spotkanie z funkcjonariuszem policji pod hasłem „Bezpieczna droga”

W dniu 29 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z policjantem. Najmłodsi wysłuchali pogadanki na temat „Bezpieczna droga”. Prelegent opowiedział o zasadach zachowania się użytkowników ruchu na drodze. Udzielił uczniom cennych rad, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły , a po skończonych zajęciach do domu. Przypomniał także o noszeniu przez uczniów elementów…

Bezpieczna droga do szkoły
Bezpieczna droga do szkoły

We wrześniu 2019 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, zorganizowanej przez Urząd Miejski w Dębicy we współpracy z Firmą Oponiarską Dębica SA oraz Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka SA . Podczas wspólnej zabawy dzieci utrwalały znajomość znaków drogowych oraz zasady związane z bezpiecznym poruszaniem się w drodze do i ze…

Cyberbezpieczni
Cyberbezpieczni

W dniach 18.09.2019 r. i 19.09.2019 r. uczniowie kl. VI- VIII naszej szkoły wzięli udział w   prelekcjach ,,Cyberbezpieczni”,  przeprowadzonej przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. W trakcie spotkania została poruszona tematyka związana z cyberprzestępczością, cyberprzemocą, przestępstwami z nienawiści oraz handlem ludźmi. Bardzo ważnym elementem zajęć była prezentacja multimedialna, w której zwrócono  szczególną uwagę na…

Narkotyki i dopalacze zabijają
Narkotyki i dopalacze zabijają

17.05.2019 r. i 20.05.2019 r. odbyły się spotkania uczniów klas VI, VII i VII z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, mające na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji. Spotkania odbyły…

Bezpieczne ferie zimowe
Bezpieczne ferie zimowe

W dniu 07.02.2019 r. uczniowie klas 0-III wzięli udział w spotkaniu z policjantem. Wszyscy uważnie słuchali rad i wskazówek Pani policjant, dotyczących bezpieczeństwa zarówno podczas zimowych zabaw na podwórku i placach zabaw, jak też umiejętnego spędzania wolnego czasu. Każdy uczeń rozpoczął ferie z wiedzą, dzięki której zimowe zabawy będą przemyślane, ciekawe i bezpieczne. Z życzeniami…

Bezpieczna droga do szkoły
Bezpieczna droga do szkoły

We wtorek 2 października w naszej szkole, na małej sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z panią policjantką. W prelekcji uczestniczyli uczniowie z klas pierwszych oraz oddziału zerowego. Temat dotyczył „Bezpiecznej drogi do szkoły”. Na początku spotkania pani policjantka przypomniała rodzaje i znaczenie najważniejszych znaków drogowych, a w szczególności tych, które znajdują się w pobliżu placówki….