PROGRAM „JUNIOR SPORT W „JEDENASTCE”

JUNIOR_SPORT_wizytowka

Ideą projektu „JuniorSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

Jest to kontynuacja programu „MultiSport” realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy od września 2015 roku. Program „JuniorSport” powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Możemy tego dokonać poprzez szereg działań, mających przede wszystkim zapoznać dzieci i młodzież  z różnymi sportami, zaktywizować do uprawiania rozmaitych sportów, pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu poza zajęciami lekcyjnymi czy zachęcić do udziału w lekcjach w-f.

Program prowadzony jest w okresie maj – czerwiec oraz wrzesień – grudzień  w wymiarze  3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupie 15-20-osób. Uczniowie zgłoszeni do programu nie mogą brać udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Związki Sportowe w ramach innych klubów. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY.

Struktura realizowanych zajęć kształtuje się następująco:


ZAJĘCIA "JUNIOR SPORT" W NASZEJ SZKOLE" ODBYWAJĄ SIĘ W PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ I CZWARTEK W GODZINACH 14.25-15.55.