PROGRAM „JUNIOR SPORT W „JEDENASTCE”

JUNIOR_SPORT_wizytowka

Ideą projektu „JuniorSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

Jest to kontynuacja programu „MultiSport” realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy od września 2015 roku. Program „JuniorSport” powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Możemy tego dokonać poprzez szereg działań, mających przede wszystkim zapoznać dzieci i młodzież  z różnymi sportami, zaktywizować do uprawiania rozmaitych sportów, pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu poza zajęciami lekcyjnymi czy zachęcić do udziału w lekcjach w-f.

Program prowadzony jest w okresie maj – czerwiec oraz wrzesień – grudzień  w wymiarze  3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupie 15-20-osób. Uczniowie zgłoszeni do programu nie mogą brać udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Związki Sportowe w ramach innych klubów. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY.

Struktura realizowanych zajęć kształtuje się następująco:


ZAJĘCIA "JUNIOR SPORT" W NASZEJ SZKOLE" ODBYWAJĄ SIĘ W PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ I CZWARTEK W GODZINACH 14.25-15.55.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status