PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

Od lutego 2017 roku nasza szkoła przy współpracy z Urzędem Miasta Dębica oraz Podkarpackim Szkolnym Związkiem Sportowym przystąpiła do realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”.  Jest systemowe działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Zajęcia mają na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie sportowej i rekreacyjnej.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie luty – czerwiec i wrzesień – grudzień 2017 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w  tygodniu  dla   każdego   uczestnika,   w   60-minutowych   jednostkach   ćwiczebnych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych.

Cele  programu:

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci imłodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi iotyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci imłodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci imłodzieży.
  5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniemdziewcząt.
  6. Tworzenie  warunków  dla  rozwoju  talentów  oraz  zainteresowań  sportowych  dzieci  imłodzieży.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci imłodzieży.
  9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarzesportu.