PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

Od lutego 2017 roku nasza szkoła przy współpracy z Urzędem Miasta Dębica oraz Podkarpackim Szkolnym Związkiem Sportowym przystąpiła do realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”.  Jest systemowe działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Zajęcia mają na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie sportowej i rekreacyjnej.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie luty – czerwiec i wrzesień – grudzień 2017 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w  tygodniu  dla   każdego   uczestnika,   w   60-minutowych   jednostkach   ćwiczebnych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych.

Cele  programu:

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci imłodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi iotyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci imłodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci imłodzieży.
  5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniemdziewcząt.
  6. Tworzenie  warunków  dla  rozwoju  talentów  oraz  zainteresowań  sportowych  dzieci  imłodzieży.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci imłodzieży.
  9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarzesportu.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status