Świetlica szkolna

Świetlica realizuje zadania, wynikające z Szkolnego Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki, dostosowane do potrzeb dzieci i środowiska. Głównym celem działalności świetlicy jest realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i społecznej poprzez sprawowanie opieki nad uczniem oraz stymulowanie jego wszechstronnego rozwoju w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Świetlica szkolna przy SP 11 w Dębicy zapewnienia opiekę uczniom klas I – III, którzy oczekują na lekcje, rodziców, koła zainteresowań, ale także nad dziećmi nie uczęszczającymi na zajęcia basenowe, uczniami niepełnosprawnymi oczekującymi na odwóz busem do domu.

świetlica1

Prowadzone są zajęcia: manualno-plastyczne, teatralne, literackie, konkursy (piosenek,recytatorskie,plastyczne), quizy, turnieje gier stolikowych, spotkania okolicznościowe, spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów (policjant, weterynarz, intendentka, pielęgniarka), zajęcia sportowe na boisku szkolnym i na świetlicy dolnej wyposażonej w sprzęt do gier i zabaw ruchowych. W ramach zajęć świetlicowych dzieci odrabiają również zadania domowe pod opieką nauczyciela. W okresie letnim uczniowie spędzają czas na świeżym powietrzu, na terenie zielonym przy szkole.

świetlica2

W trakcie roku szkolnego, dbając o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, a także mając na uwadze, iż nauczanie jest integralną częścią wychowania, a praca świetlicowa stanowi ważne ogniwo w realizacji celów szkolnego programu wychowawczego, prowadzimy zajęcia o tematyce:

 • Gry i zabawy świetlicowe
 • Pogadanki tematyczne
 • Zajęcia czytelnicze
 • Gry i zabawy sportowe
 • Gry zespołowe
 • Zajęcia plastyczne, techniczne
 • Zajęcia ruchowe przy muzyce
 

Zadania realizowane na świetlicy mają na uwadze:

 • Rozwijanie zainteresowań, zdolności, talentów, wrażliwości estetycznej;
 • Troskę o zdrowie, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny;
 • Eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie przestrzegania podstawowych norm społecznych;
 • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym;
 • Uczenie szacunku i tolerancji dla każdego człowieka;
 • Uczenie życzliwości i współczucia dla drugiego człowieka oraz umiejętności wyrażania swoich uczuć;
 • Wdrażanie do efektywnego działania w zespole i budowania więzi międzyludzkich;
 • Kształtowanie nawyków higieny i zdrowego stylu życia, rozpowszechnianie sportu, promowanie zasad racjonalnego odżywiania;
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i rozwijanie uczuć patriotycznych;
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • Organizowanie pomocy w nauce, pogłębianie i utrwalanie wiadomości;
 • Współpraca z Rodzicami i Nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy w zakresie wychowania i opieki.

świetlica3

Rok szkolny 2015/2016:

Cykliczne imprezy organizowane przez świetlicę szkolną:

świetlica410.09.2015 – w trosce o bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły oraz unikanie różnorodnych sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu, zwłaszcza w kontaktach z nieznajomymi czy podczas nieobecności rodziców w domu – zorganizowane zostało przez wychowawców świetlicy spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Dębicy– TomaszemTotko.

świetlica519.11.2015 – spotkanie z lekarzem weterynarii, panem mgr Przemysławem Walczakiem w ramach podsumowania konkursu plastyczno – literackiego „Zwierzęta Wokół Nas” zorganizowanego przez wychowawców świetlicy. W trakcie spotkania poruszano tematykę opieki nad zwierzętami, podstawowych jednostek chorobowych dotyczących naszych milusińskich oraz ciekawych faktów z życia zwierząt. Ponadto wyróżnieni uczestnicy konkursu plastyczno – literackiego odebrali nagrody z rąk lekarza weterynarii.

świetlica615.12.2015 – „Migowy w praktyce” – przedstawienie alternatywnych języków komunikacji uczniom klas pierwszych na przykładzie praktycznego zastosowania języka migowego. W zajęciach wzięły udział wszystkie klasy pierwsze. Uczniowie nauczyli się posługiwać kilkunastoma podstawowymi znakami języka migowego.Warsztaty prowadzone były przez absolwentkę naszej szkoły – Barbarę Moskal – praktyka języka migowego oraz wychowawcę świetlicy – Agnieszkę Chmurę.

 • Spotkanie z intendentką – nauka zasad zdrowego odżywiania, piramida zdrowia.
 • Spotkanie z pielęgniarką – pierwsza pomoc, troska o swoje zdrowie i higienę osobistą.

Wychowawcy świetlicy biorą również czynny udział w spotkaniach z przedszkolakami organizowanymi przez wychowawców Edukacji Wczesnoszkolnej. Głównymi atrakcjami tego przedsięwzięcia są gry, zagadki logiczne, puzzle oraz zabawy ruchowe.

świetlica7 świetlica8 świetlica9 świetlica10

         
  swietlica1O bezpieczeństwie dzieci nigdy dość… W trosce o bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły oraz unikanie różnorodnych sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu, zwłaszcza w kontaktach z nieznajomymi czy podczas nieobecności rodziców w domu – zorganizowane zostało przez wychowawców świetlicy Ewę Wodzień i Anetę Nosal w dniu 09.09.2013r. spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Dębicy – panią komisarz Bożeną Lisak. Bezpieczne wakacje 2013 W dniu 12.11.2013r. w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,Bezpieczne wakacje 2013”. Pod opieką wychowawców świetlicy- Ewy Wodzień i Anety Nosal powstało wiele ciekawych prac plastycznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. Laureatką tegorocznej edycji powiatowego etapu konkursu została nasza uczennica Natalia Straub z kl. I.   swietlica5 swietlica4 swietlica3 swietlica2             „Śladami św. Jadwigi Śląskiej-Patronki miasta Dębicy” W dniu 16.10.2013r. wychowankowie świetlicy szkolnej wraz z opiekunami wzięli udział w Miejskich Obchodach Święta Patronki Dębicy oraz uroczystym podsumowaniu konkursu plastycznego ,,Śladami św. Jadwigi Śląskiej – Patronki miasta Dębicy”. Spośród wielu przygotowanych pod kierunkiem wychowawców świetlicy- Ewy Wodzień i Anety Nosal prac poświęconych świętej Jadwidze – wyróżnienie zdobyła praca Pauliny Kozińskiej z klasy III. swietlica6swietlica7               Las w barwach jesieni Wychowankowie świetlicy szkolnej wzięli udział w VI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem: ,,Las w jesiennych barwach” organizowanego przez Katolicką Szkołę Podstawową w Gdyni. Zainspirowani barwnym tematem uczniowie – wykonali pod opieką wychowawców świetlicy: Anety Nosal i Ewy Wodzień – ponad 40 prac plastycznych, ukazujących piękno jesiennego lasu, które przesłane zostały organizatorowi konkursu. I miejsce w konkursie zajął nasz uczeń Szymon Hajduk z klasy I. swietlica10swietlica9               Mój ulubiony miś Jak co roku, wychowankowie świetlicy szkolnej wzięli udział w cyklicznym konkursie plastycznym ,,Misiolandia” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Dębicy. Uczniowie wykonali blisko 70 prac plastycznych na temat: ,,Mój ulubiony miś”. Jury nagrodziło wyróżnieniem uczennicę Klarę Podobińską z klasy I. swietlica11 swietlica12                     „Dbajmy o zwierzęta” Tradycyjnie już -miesiąc październik poświęcony jest trosce o zwierzęta. Zatem i w tym roku zagadnienie to było przedmiotem uwagi podczas zajęć prowadzonych w świetlicy. Po raz kolejny także- w związku z obchodami „Dnia Zwierzaka” w naszej szkole- uczniowie mieli okazję zaprezentować swój talent plastyczny i fotograficzny. W ramach zorganizowanego przez wychowawców świetlicy- Anetę Nosal i Ewę Wodzień szkolnego konkursu pod hasłem: „Zwierzęta wokół nas” i „Zwierzak w obiektywie” powstało wiele ciekawych prac plastycznych i fotografii poświęconych zwierzętom. Podsumowanie obchodów „Dnia Zwierzaka” odbyło się w dniu 21.11.2013r. z udziałem zaproszonego gościa – lekarza weterynarii pana Przemysława Walczaka. Po obejrzeniu przedstawienia pt. „Ratujmy zwierzęta” w wykonaniu świetlicowego koła teatralnego, uczniowie wysłuchali ciekawej prelekcji nt. dbałości o zwierzęta, a autorzy najciekawszych prac konkursowych odebrali zasłużone dyplomy i nagrody. swietlica13 swietlica14 swietlica15             Dwanaście Miesięcy – w oczekiwaniu na spotkanie ze stryjem Mikołajem”, czyli o Mikołajkach w świetlicy… Oczekiwanie zawsze się dłuży… Aby umilić najmłodszym uczniom naszej szkoły oczekiwanie na nadejście świętego Mikołaja – uczniowie ze świetlicowego koła teatralnego, wsparci przez koleżanki z kółka plastycznego (taniec kwiatków) – pod kierunkiem wychowawców: Ewy Wodzień i Anety Nosal – przygotowali i przedstawili inscenizację pt.: „Dwanaście Miesięcy -w oczekiwaniu na spotkanie ze stryjem Mikołajem”. Mali, ale jakże zdolni aktorzy bardzo się 6 grudnia napracowali, trzykrotnie wystawiając w tym dniu przedstawienia dla swoich kolegów. Kolejna inscenizacja odbyła się w dniu 11.12.2013r. dla zaproszonych do świetlicy gości: rodziców, rodzeństwa i dziadków naszych małych aktorów. swietlica17 swietlica18               „W Orszaku Trzech Króli” „Stwierdzono dawno, że Chrystus jest Prawdą, w nauce i księgach Boża jest potęga”- taki właśnie okrzyk towarzyszył 22 uczniom naszej świetlicy, którzy – w barwach zielonych, pod opieką wychowawców świetlicy- Ewy Wodzień i Anety Nosal -godnie reprezentowali naszą Szkołę w ramach zorganizowanego po raz pierwszy w Dębicy Orszaku Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2014r. swietlica22 swietlica21 swietlica20 swietlica19           „Doceniony trud „Zielonych”” Za stworzenie Orszaku Króla Melchiora w I Dębickim Orszaku Trzech Króli nasi uczniowie otrzymali podziękowanie od Starosty Dębickiego – Pana Władysława Bielawy. Trud małych „pielgrzymów”, którzy dzielnie przemierzali ulice naszego miasta, towarzysząc królowi Melchiorowi w jego orszaku – został nagrodzony! „Trzej Królowie, Mędrcy ze Wschodu (Orszak 2014)” Pod takim właśnie hasłem przeprowadzony został w tym roku ogólnopolski konkurs plastyczny, organizowany przez Fundację Orszaku Trzech Króli w Warszawie. Każdy uczeń mógł znaleźć dla siebie odpowiednią kategorię wiekową, w ramach której miał możliwość wykonać pracę plastyczną. Jury doceniło wysiłki i talent małych twórców – przyznając I miejsce uczniowi kl.III- Kacprowi Stefanowi / w kategorii rodzinnej/ oraz wyróżnienie dla Bartosza Leśniowskiego, ucznia kl.IV swietlica23 swietlica24 swietlica25                 „Świąteczny Anioł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” Wychowankowie świetlicy szkolnej wzięli udział w kolejnej już edycji konkursu plastycznego „Świąteczny Anioł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” organizowanego przez Sztab WOŚP przy Zespole Szkół nr 2 w Dębicy . W dniu 12.01.2013r. podczas XXII Finału WOŚP został nagrodzony nasz wychowanek – Kacper Stefan z klasy III. Serdecznie gratulujemy Kacprowi zdobycia I miejsca w konkursie. swietlica26 swietlica27                 „Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych” W dniu 17.01.2014r. w Galerii Sztuki w Dębicy odbyło się uroczyste podsumowanie VIII już edycji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Nagrodzeni zostali nasi wychowankowie. I miejsce-w kategorii rodzinnej zdobył Kacper Stefan z klasy III, zaś wyróżnienie- w kategorii klas szkoły podstawowej zdobył Szymon Ligęska z klasy II. I jak tu nie gratulować i nie cieszyć się z sukcesów?! swietlica28 swietlica29               „Praca i talent nagrodzona!” W nagrodę za zaangażowanie aktorskie i plastyczne mali artyści uczestniczyli w dniu 23 stycznia 2014r. w wycieczce do Rzeszowa, zorganizowanej przez wychowawców świetlicy- Ewę Wodzień i Anetę Nosal. W ramach wycieczki – uczniowie najpierw obejrzeli spektakl teatralny, pt. „Królowa Śniegu” w Teatrze Maska, a następnie – pod opieką wychowawców świetlicy oraz p. Katarzyny Skrzyniarz- dali upust rozsadzającej ich energii w Centrum Zabaw „Fantazja”. I tak w programie wycieczki znalazło się „coś dla ciała i dla ducha”. I wygląda na to, że wszyscy byli zadowoleni”…, a w każdym bądź razie nikt nie narzekał ! swietlica30