PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SP 11 NA ROK SZKOLNY 2019\2020

Samorząd Uczniowski realizuje następujące cele:

 Rozwijanie inicjatyw uczniowskich,
 Wdrażanie do pamiętania o uroczystościach i świętach,
 Dbanie o estetykę szkoły,
 Organizacja imprez rozrywkowych,
 Zachęcanie do samodzielnego i zbiorowego działania.

1.Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 Akcja przedwyborcza- wrzesień
 Wybory do SU- wrzesień
2. Zebrania członków SU z opiekunami.
Październik
 Spotkanie organizacyjne
 Dzień Nauczyciela
Listopad
 Organizacja zabawy andrzejkowej
 11listopad-udział w uroczystościach miejskich
Grudzień
 Mikołajki
 Pokaz stroików świątecznych klas I-VIII
 Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Styczeń
 Dyskoteka karnawałowa
 Wspieramy WOŚP
Luty
 Poczta walentynkowa
 Podsumowanie pracy SU za I półrocze
Marzec
 Powitanie wiosny na wesoło
Kwiecień
 Wielkanoc- wykonanie stroików i ozdób świątecznych
kl I-VIII
 Akcja Pola Nadziei
Maj
 Konstytucja 3 Maja-udział w uroczystościach miejskich
Czerwiec
 Dzień Dziecka
 Święto Patrona Szkoły
 Podsumowanie rocznej pracy SU

3. Udział w akcjach organizowanych na rzecz innych:

 Fundacja „Serce- Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”, sprzedaż kalendarzyków kieszonkowych,
 „Amun” Wydawnictwo Artystów Malujących Ustami i Nogami Sp. Z.O.O sprzedaż kart świątecznych,
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 Akcja Pola Nadziei,
 Udział w uroczystościach szkolnych i miejskich wg kalendarza imprez,
 Zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz osób niepełnosprawnych,
 Udział w akcjach charytatywnych wg zgłaszanych potrzeb
(na bieżąco)

Opiekunowie SU

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status