Samorząd Uczniowski

Wybory do Samorządu Uczniowskiego –
rok szkolny 2019/2020
Wyniki wyborów, które odbyły się 30 września br.:
W klasach III-VIII oddano 428 głosów, w tym 10 nieważnych.
Największą liczbę głosów otrzymali:

Radosław Myszczuk VIII b – przewodniczący szkoły
Zuzanna Misiewicz VII c – z-ca przewodniczącego
Jan Mika VI f- sekretarz

Przedstawiciele klas I- III:

Maria Zboch III b
Jan Ligęska III e

Gratulujemy!!!!
Opiekunowie SU