Historia szkoły

 

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11

z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy powstała 1 września 1992 roku. Wcześniej była filią Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębicy. Od początku istnienia placówki prowadzone były prace budowlane. W chwili powstania nowej szkoły oddane były do użytku tylko dwa sektory A i B. W następnych latach oddawano kolejne: w 1993r.- sektor C, w 1994r.- sektor D i  w 1996r.- sektor E.
29 kwietnia 1996 roku Rada Miasta Dębica podjęła uchwałę      o nadaniu szkole imienia 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Uroczystość nadania imienia odbyła się 9 czerwca 1996 roku. Podczas niej szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Fundację Teresy i Zdzisława Knobel- byłych żołnierzy Armii Krajowej. Od tej pory szkoła nawiązała ścisłą współpracę ze środowiskiem kombatanckim, podjęła również działania propagujące wśród uczniów szacunek dla żołnierzy walczących w formacjach 5 Pułku Strzelców Konnych AK.


Od 1996 roku w szkole funkcjonują klasy integracyjne, w których wspólnie uczą się i bawią dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci zdrowe.
Od września 1997 roku uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej.


W roku 2002 szkoła otrzymała Certyfikat „LIDERA INTEGRACJI” przyznany przez Rzecznika Praw Dziecka i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej przy MENiS w Warszawie oraz Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie nadany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Rok 2003 obfitował w ważne dla szkoły wydarzenia: w czerwcu Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie nadało jej Certyfikat „Szkoła z klasą”, a we wrześniu oddana została do użytku sala gimnastyczna.
W czerwcu 2005 roku otwarto wokół szkoły pierwszą część „Dębowego ogrodu”.


W pierwszych miesiącach 2009 roku budynek szkoły zyskał ostateczny kształt- dobudowane zostało wejście główne wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych i windą.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy oferuje ciekawy program nauczania i wychowania, przyjazną atmosferę, opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i bezpieczeństwo.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status