Historia szkoły

 

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11

z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy powstała 1 września 1992 roku. Wcześniej była filią Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębicy. Od początku istnienia placówki prowadzone były prace budowlane. W chwili powstania nowej szkoły oddane były do użytku tylko dwa sektory A i B. W następnych latach oddawano kolejne: w 1993r.- sektor C, w 1994r.- sektor D i  w 1996r.- sektor E.
29 kwietnia 1996 roku Rada Miasta Dębica podjęła uchwałę      o nadaniu szkole imienia 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Uroczystość nadania imienia odbyła się 9 czerwca 1996 roku. Podczas niej szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Fundację Teresy i Zdzisława Knobel- byłych żołnierzy Armii Krajowej. Od tej pory szkoła nawiązała ścisłą współpracę ze środowiskiem kombatanckim, podjęła również działania propagujące wśród uczniów szacunek dla żołnierzy walczących w formacjach 5 Pułku Strzelców Konnych AK.


Od 1996 roku w szkole funkcjonują klasy integracyjne, w których wspólnie uczą się i bawią dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci zdrowe.
Od września 1997 roku uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej.


W roku 2002 szkoła otrzymała Certyfikat „LIDERA INTEGRACJI” przyznany przez Rzecznika Praw Dziecka i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej przy MENiS w Warszawie oraz Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie nadany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Rok 2003 obfitował w ważne dla szkoły wydarzenia: w czerwcu Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie nadało jej Certyfikat „Szkoła z klasą”, a we wrześniu oddana została do użytku sala gimnastyczna.
W czerwcu 2005 roku otwarto wokół szkoły pierwszą część „Dębowego ogrodu”.


W pierwszych miesiącach 2009 roku budynek szkoły zyskał ostateczny kształt- dobudowane zostało wejście główne wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych i windą.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy oferuje ciekawy program nauczania i wychowania, przyjazną atmosferę, opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i bezpieczeństwo.