Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dorota Daniec
dorota.daniec@mzo.edu.pl
tel. (0-14) 683-81-34