Informacje dla ósmoklasistów przed egzaminem 2021

Drodzy uczniowie klas ósmych:
Wszystkie ważne informacje o Egzaminie Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 znajdziecie na stronie:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492