PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SP 11 NA ROK SZKOLNY 2019\2020

Samorząd Uczniowski realizuje następujące cele:

 Rozwijanie inicjatyw uczniowskich,
 Wdrażanie do pamiętania o uroczystościach i świętach,
 Dbanie o estetykę szkoły,
 Organizacja imprez rozrywkowych,
 Zachęcanie do samodzielnego i zbiorowego działania.

1.Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 Akcja przedwyborcza- wrzesień
 Wybory do SU- wrzesień
2. Zebrania członków SU z opiekunami.
Październik
 Spotkanie organizacyjne
 Dzień Nauczyciela
Listopad
 Organizacja zabawy andrzejkowej
 11listopad-udział w uroczystościach miejskich
Grudzień
 Mikołajki
 Pokaz stroików świątecznych klas I-VIII
 Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Styczeń
 Dyskoteka karnawałowa
 Wspieramy WOŚP
Luty
 Poczta walentynkowa
 Podsumowanie pracy SU za I półrocze
Marzec
 Powitanie wiosny na wesoło
Kwiecień
 Wielkanoc- wykonanie stroików i ozdób świątecznych
kl I-VIII
 Akcja Pola Nadziei
Maj
 Konstytucja 3 Maja-udział w uroczystościach miejskich
Czerwiec
 Dzień Dziecka
 Święto Patrona Szkoły
 Podsumowanie rocznej pracy SU

3. Udział w akcjach organizowanych na rzecz innych:

 Fundacja „Serce- Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”, sprzedaż kalendarzyków kieszonkowych,
 „Amun” Wydawnictwo Artystów Malujących Ustami i Nogami Sp. Z.O.O sprzedaż kart świątecznych,
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 Akcja Pola Nadziei,
 Udział w uroczystościach szkolnych i miejskich wg kalendarza imprez,
 Zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz osób niepełnosprawnych,
 Udział w akcjach charytatywnych wg zgłaszanych potrzeb
(na bieżąco)

Opiekunowie SU