Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy

ul. Szkotnia 14, 39-200 Dębica
e-mail: sekretariat@spi11debica.com
tel./fax 014 68-12-603