Informacje

REKRUTACJA 2016/2017

REKRUTACJA 2016/2017

Informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w szkołach podstawowych: Zasady przyjęć dzieci do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w szkołach podstawowych Harmonogram rekrutacji  w roku szkolnym 2016/2017 Kryteria rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy, link: www.mzo.debica.kei.pl/index.php?body=rekrutacja Dokumenty do pobrania: ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (DLA…

Pan Wojciech Iwasieczko

Pan Wojciech Iwasieczko – 12 lutego 2016r. został mianowany wiceburmistrzem miasta Dębica i zakończył prawie 18-letni okres pracy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy. Pracę w naszej szkole rozpoczął w roku szkolnym 1998/1999 jako nauczyciel informatyki i techniki. W 1999r. został zastępcą dyrektora, a od 2007r. pełnił funkcję dyrektora szkoły….

Pani Alicja Prus

Pani Alicja Prus – 12 lutego 2016r. powierzono jej pełnienie obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy. W naszej szkole pracuje od 1 września 1993r. Jest nauczycielem dyplomowanym. Pracę rozpoczęła na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Jest specjalistą z zakresu terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania i edukacji uczniów autystycznych. Od roku…

Zarządzenie nr 43/2015

 Zarządzeniem nr 43/2015 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy z dnia 14.12.2015r. czwartek 24 grudnia 2015r. pion administracyjno – gospodarczy (tj. sekretariat, gabinet intendentki) będzie nieczynny. 

Informacja dla rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO Dni Otwarte w naszej szkole w miesiącu październiku odbędą się według następującego porządku: 15 X 2015r. (czwartek) w godz. 16 00 – 18 00 klasy IV, V ,VI 16 X 2015r. (piątek) spotkanie rodziców klas I po Pasowaniu na Ucznia 21 X 2015r. (środa) w godz. 16 00 – 18 00 klasy II…