UKS Jedenastka
Sport
Zawody
ODDZIAŁ ZEROWY ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY WYCIECZKI PÓŁKOLONIE KONKURSY OLIMPIJCZYCY LAUREACI FINALIŚCI ZAINWESTUJ NAJLEPIEJ W SWOJE DZIECKO Edukacja DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA

Informacje

REKRUTACJA 2016/2017

REKRUTACJA 2016/2017

Informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego

i do klasy pierwszej w szkołach podstawowych:

  • Zasady przyjęć dzieci do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w szkołach podstawowych
  • Harmonogram rekrutacji  w roku szkolnym 2016/2017
  • Kryteria rekrutacji

dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy, link:

www.mzo.debica.kei.pl/index.php?body=rekrutacja

Dokumenty do pobrania: ...więcej

Pan Wojciech Iwasieczko

wojciechiwasieczko

Pan Wojciech Iwasieczko – 12 lutego 2016r. został mianowany wiceburmistrzem miasta Dębica i zakończył prawie 18-letni okres pracy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy.

Pracę w naszej szkole rozpoczął w roku szkolnym 1998/1999 jako nauczyciel informatyki i techniki. W 1999r. został zastępcą dyrektora, a od 2007r. pełnił funkcję dyrektora szkoły. Bardzo dobrze wywiązywał się z zadań związanych z kierowaniem szkołą. To rzetelny, kompetentny, otwarty na pomysły i opinie podwładnych oraz rodziców dyrektor szkoły, bardzo dobry nauczyciel oraz doskonały menager.

...więcej

Pani Alicja Prus

alaprus

Pani Alicja Prus – 12 lutego 2016r. powierzono jej pełnienie obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy. W naszej szkole pracuje od 1 września 1993r. Jest nauczycielem dyplomowanym. Pracę rozpoczęła na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Jest specjalistą z zakresu terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania i edukacji uczniów autystycznych.

Od roku 2007 pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły.

 

...więcej

Zarządzenie nr 43/2015

 Zarządzeniem nr 43/2015 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy z dnia 14.12.2015r. czwartek 24 grudnia 2015r. pion administracyjno – gospodarczy (tj. sekretariat, gabinet intendentki) będzie nieczynny. 

Informacja dla rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO

Dni Otwarte w naszej szkole w miesiącu październiku odbędą się według następującego porządku:

15 X 2015r. (czwartek) w godz. 16 00 – 18 00 klasy IV, V ,VI

16 X 2015r. (piątek) spotkanie rodziców klas I po Pasowaniu na Ucznia

21 X 2015r. (środa) w godz. 16 00 ...więcej