REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja kandydatów do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy na rok szkolny 2024/2025  przeprowadzona będzie w dniach
od 12 lutego 2024r. do 08 marca 2024r.

Rodzice/opiekunowie prawni zapisując dziecko do klasy pierwszej wypełniają ZGŁOSZENIE (dotyczy dzieci  z obwodu) lub WNIOSEK (dotyczy dzieci spoza obwodu) – dokumenty do pobrania poniżej.

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS 1 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,DLA KTÓRYCH GMINA MIASTA DĘBICA JEST ORGANEM PROWADZĄCYM NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Obwody szkolne


ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy dzieci  z obwodu)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
(dotyczy dzieci spoza obwodu)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 20.03.2024r. do 22.03.2024r.

   Zgłoszenia i Wnioski rekrutacyjne można przesyłać do szkoły drogą mailową

email: sekretariat@spi11debica.com

Previous Post
Next Post