„ABC Empatii …” Peruka – nowotwór, czyli nowy twór

4 lutego obchodzony jest na całym świecie Dzień Walki z Rakiem. To ważna okazja, by zatrzymać się na chwilę i zastanowić się nad trudnościami, z jakimi borykają się dzieci cierpiące na tę poważną i długotrwałą chorobę.

Po przerwie ferii zimowych w naszej szkole wznowiono kontynuację projektu „ABC Empatii”… bo wszyscy jesteśmy tacy sami, rozpoczętego we wrześniu 2023 roku, którego celem jest podniesienie świadomości uczniów na temat niepełnosprawności oraz sposobu funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, a także promowanie pozytywnych postaw społecznych.

Przed nami kolejne pięć tematów, które będą realizowane przez kolejne miesiące do końca roku szkolnego 2023/2024.

Pierwsze spotkanie poświęcono opowiadaniu „Peruka”, które przybliżyło uczniom historię chłopca z guzem mózgu oraz postać klauna Jana, który odwiedza dzieci chore na raka w szpitalach.

Podczas zajęć uczniowie zdobyli też wiedzę na temat właściwego postępowania wobec osób chorych na nowotwór, czyli nowy twór. Tak jak sama nazwa wskazuje, nowotwór to nowy, nieprawidłowy twór, który powstaje z przekształcenia się zdrowych komórek w komórki rakowe. Nowe komórki, zamiast służyć organizmowi, zaczynają działać na jego szkodę, szybko się namnażając i często rozprzestrzeniając się – mówimy wtedy o przerzutach.

Podczas spotkania omówiono również działalność Fundacji Rak’n’Roll oraz akcję wielu szlachetnych dziewcząt, które przekazują swoje włosy do produkcji peruk dla osób, które straciły je w wyniku leczenia onkologicznego.

Marta Pociask
Koordynator Projektu „ABC Empatii”…, bo wszyscy jesteśmy tacy sami.

Previous Post
Next Post