Projekt ABC Empatii… „Bateria”

W drugiej połowie listopada zrealizowano kolejny temat z programu „ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”. Celem projektu jest eliminacja barier i stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi oraz zmiana negatywnych postaw. Podczas warsztatu dzieci zajęły się tematem „Bateria”, który dotyczy cukrzycy. Uczniowie poznali pojęcia takie jak cukrzyca, glukoza, insulina. Posłuchali opowieści, które przybliżyły im znaczenie tych pojęć i wykonywali przygotowane zadania.

Na zakończenie zajęć dzieci przygotowały prace plastyczne, które miały na celu zaprojektowanie zdrowego posiłku.

Previous Post
Next Post
welcome image