Osoba z niepełnosprawnością słuchu, czyli kto?

„Aparat” to temat drugiego warsztatu realizowanego w ramach Projektu „ABC – Empatii”.

Podczas warsztatu uczniowie mieli możliwość poznania, w jaki sposób osoby z niedosłuchem odbierają bodźce dźwiękowe. W trakcie zajęć wprowadzono zabawę w „głuchy telefon”, gdzie uczniowie mieli za zadanie powtarzać zdania ustne od kolegi do kolegi, przekazując je dalej. Ta zabawa pokazała dzieciom, jak istotne jest dokładne wsłuchanie się w wypowiedź innych oraz jak istotny jest zmysł słuchu w naszym życiu. W trakcie zajęć uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowiadań „Aparat” oraz „Szyfr”. Następnie poznali zwroty z języka migowego, które na co dzień pomagają osobom niesłyszącym, i wypełnili karty pracy związane z językiem migowym.

Projekt ABC EMPATII pozwala dzieciom zmienić swoje myślenie i postawę wobec osób z niepełnosprawnością oraz wzmacniać ich wrażliwość emocjonalną.

Previous Post
Next Post