„Honorowe dawstwo krwi w rysunku i wierszu”

W odpowiedzi na ogłoszony przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża konkurs plastyczny i literacki pod nazwą „Honorowe dawstwo krwi w rysunku i wierszu” przestawiamy prace wykonane przez naszych uczniów.

Przypominamy, że konkurs zorganizowano z okazji jubileuszu 65lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce. Jego celem jest promocja honorowego oddawania krwi jak również aktywizacja twórcza młodzieży szkolnej. Wszystkie złożone prace zostały przekazane organizatorom.

Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie w trakcie uroczystego spotkania z okazji jubileuszu 65lecia honorowego krwiodawstwa. Przewidziana jest wystawa prac laureatów w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy. O dacie wręczenia wyróżnień organizatorzy powiadomią laureatów i szkołę. 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Previous Post
Next Post