ABC Empatii…

Rozdział „Urodziny” w projekcie Abc Empatii jest poświęcony dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). MPD to grupa trwałych zaburzeń ruchu i postawy, które wynikają z uszkodzenia mózgu w okresie prenatalnym, okołoporodowym lub w ciągu pierwszych dwóch lat życia. Przyczyny MPD mogą być różne, takie jak niewłaściwy rozwój płodu, urazy okołoporodowe, infekcje, itp.

W kontekście komunikacji alternatywnej dla dzieci z MPD można wymienić kilka metod, takich jak:

1. AAC (Alternative and Augmentative Communication) – Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca to zbiór technik i narzędzi, które pomagają osobom z trudnościami komunikacyjnymi wyrażać swoje myśli i potrzeby. Może to obejmować używanie tablic komunikacyjnych, komunikatorów głosowych, znaków manualnych i innych narzędzi.

2. Makaton – Makaton to system komunikacji oparty na znakach manualnych i symbolach, który jest często stosowany w przypadku dzieci z trudnościami w komunikacji, w tym z MPD. Jest to metoda, która pomaga osobom wyrażać się za pomocą gestów i symboli, ułatwiając komunikację.

3. PECS (Picture Exchange Communication System) – System Wymiany Obrazków to technika komunikacji, w której osoba używa obrazków, aby wyrazić swoje potrzeby i komunikować się z innymi. Osoba z MPD może wybierać obrazki i przekazywać je innym, aby wyrazić swoje intencje.

Wszystkie te metody są projektowane tak, aby pomóc dzieciom z MPD w komunikowaniu się z otoczeniem i wyrażaniu swoich potrzeb oraz myśli, pomagając im w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Previous Post
Next Post