Z wizytą w muzeum

W mijającym tygodniu uczniowie klasy 8 c wraz z opiekunami wybrali się do Muzeum Regionalnego w Dębicy. Obejrzeli tam nowo otwartą wystawę „Dębica Walcząca 1939-1951”. Obejmuje ona unikatowe eksponaty prezentujące losy dębiczan w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu. Prezentowane w trakcie zwiedzania informacje wykorzystane zostały przez młodzież w części warsztatowej. Podzieleni na pięć zespołów zmierzyli się w grze terenowej, realizując zadania z zakresu analizy różnorodnych źródeł i podejmując wyzwania sprawnościowe w muzealnym parku. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników udało się z sukcesem zakończyć warsztaty. Wizyta w muzeum nie tylko wzbogaciła uczniowską wiedzę o przeszłości rodzinnego miasta, ale i umocniła więzi patriotyczne z naszą małą ojczyzną.

Previous Post
Next Post