Niezwykła lekcja historii


„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych wolontariusze z klasy 8 c wraz z władzami naszego miasta uczcili pamięć poległych w obronie ojczyzny i zasłużonych dębiczan. Na cmentarzu spotkali się z panem Mariuszem Szewczykiem, panem Maciejem Małozięciem oraz członkami Jednostki Strzeleckiej 2017 im. Tadeusza Münnicha w Dębicy. Wspólnie zapalili symboliczne znicze oraz zatknęli biało-czerwone chorągiewki.

Historię bohaterów narodowych z naszego regionu przybliżył młodzieży wiceburmistrz pan Maciej Małozięć, który pełni również funkcję prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK środowiska PSK AK w Dębicy. Podczas spotkania na cmentarzu wojskowym przybliżył sylwetki m.in. nauczycielki i pisarki Walerii Szalay-Groele, żołnierza i pisarza Władysława Strumskiego, ppłk. Adama Lazarowicza „Klamry”.  Oddając hołd walczącym o wolność ojczyzny, obecni z zadumą zatrzymali się przy symbolicznym grobie – pomniku Sybiraków, pomniku ofiar I wojny światowej, zbiorowej mogile ofiar zbrodni niemieckiej oraz żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Na starym cmentarzu wysłuchali m.in. opowieści o rodzinie Raczyńskich, dla której w 1880 r. wzniesiono znajdującą się na nim neogotycką kaplicę. Na dłużej przystanęli przy tablicy pamiątkowej: „Bohaterom 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej Obwód Dębica 1939-1945”, patronów naszej szkoły. Ponadto, odwiedzili groby m.in. burmistrzów Dębicy, żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy Polski Podziemnej oraz Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej.

Ta cenna lekcja historii z pewnością na długo zapisze się w pamięci uczniów. Dzięki takim inicjatywom zasługi narodowych bohaterów nie popadną w zapomnienie i przetrwają kolejne pokolenia.

Udział w spotkaniu wpisał się również w akcję organizowaną przez MEiN „Szkoła pamięta”, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o zasłużonych, szczególnie związanych z danym regionem i społecznością. 

Previous Post
Next Post