Konkurs „Zawsze razem”

W imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, zapraszamy do udziału dzieci klas I -III w wojewódzkim konkursie plastycznym pod hasłem „Zawsze razem”.
Konkurs plastyczny prowadzony będzie na terenie województwa podkarpackiego w klasach I – III szkół podstawowych realizujących program edukacyjny Zawsze razem” w roku szkolnym 2023/2024.
Konkurs „Zawsze Razem” od wielu lat wpisuje się w działania środowiska szkolnego na rzecz zdrowia. Jego celem jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

Tematyka prac powinna nawiązywać do zdrowia: jak dbać o zdrowie, jak prowadzić zdrowy tryb życia, dlaczego niektórzy ludzie chorują, co to są zachowania ryzykowne, jak rozprzestrzenia się choroba, jak czujemy się gdy jesteśmy chorzy, co czujemy do kogoś kto jest chory, co to są choroby przewlekłe i zakaźne (w tym również AIDS), co robić by nie chorować, jak pomóc tej osobie.
Technika prac dowolna, format A3 lub A4
Prace należy składać do gabinetu logopedycznego do dnia 10.11.2023.
Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego nastąpi do 30 listopada 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Szkolny zespół promocji zdrowia

Previous Post
Next Post