INNOWACYJNA HISTORIA – NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE EDUKACJI

Od 9 do 10 października 2023r. gościliśmy w szkole organizatorów projektu: INNOWACYJNA HISTORIA – NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE EDUKACJI.

Celem projektu jest rozpowszechnienie nowych technologii jako skutecznych, angażujących narzędzi edukacyjnych, podniesienie kompetencji technologicznych młodzieży zwiększając ich szanse na przyszłym rynku pracy, wprowadzenie nauczycieli w technologię wirtualnej rzeczywistości jako efektywnego narzędzia edukacyjnego, podniesienie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży.

Nasza szkoła była GOSPODARZEM – w ciągu dwóch dni projekcji gościliśmy około 800 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Dębicy. Oczywiście nasi uczniowie z klas VII – VIII w liczbie około 100 również wzięli udział w tym nowoczesnym projekcie.

Pokaz dla uczniów składał się z projekcji dwóch filmów historycznych: „Kartka z Powstania” (Powstanie Warszawskie) oraz „Wiktoria 1920” (wojna polsko-bolszewicka). Oba seanse odbyły się w technologii wirtualnej rzeczywistości, na sali gimnastycznej naszej szkoły.

Prezentację VR dla nauczycieli przeprowadzili eksperci w przestrzeni zaproponowanej przez szkołę – w sali lekcyjnej. Przedstawiony został sylabus lekcji przy wykorzystaniu technologii VR i filmów „Kartka z Powstania” oraz „Wiktoria 1920”. Prezentacja omówiła nie tylko narzędzia do prowadzenia lekcji historii, ale także wielu innych przedmiotów takich jak geografia, plastyka, biologia, matematyka czy nauki humanistyczne. Nauczyciele w sposób praktyczny zapoznali się z obsługą urządzeń VR – w tym tych posiadanych przez szkołę dzięki programowi Laboratoria Przyszłości. Poznali także bezpłatne narzędzia edukacyjne oparte o technologię VR stosowane w Polsce i na świecie. Zainteresowani mieli również możliwość obejrzenia filmów.

Previous Post
Next Post