TRZYMAJ FORMĘ

Z radością informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym ,,Trzymaj Formę!” współorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez unikalne dwukierunkowe podejście: promujące zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

W ramach podjętych działań i złożeniu sprawozdania online z wykonanych zadań w dniu 06.06.2023 r. szkoła uzyskała certyfikat uczestnictwa w programie. Koordynatorem programu była pani Marta Pociask.

Previous Post
Next Post