Podsumowanie akcji charytatywnych

Podsumowując rok szkolny 2022/23 chcemy serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom i Przyjaciołom naszej szkoły, którzy włączyli się w organizowane przez społeczność „Jedenastki” akcje charytatywne. Przez cały rok pomagaliśmy zarówno potrzebującym z naszego najbliższego kręgu jak i tym z oddalonych zakątków świata.

Przedstawiamy zestawienie akcji charytatywnych i społecznych przeprowadzonych w SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy w ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego oraz z inicjatywy indywidualnych klas.

• Całoroczna zbiórka nakrętek dla Igi chorej na artrogrypozę.
• Udział i wsparcie finansowe w ramach koncertów charytatywnych „Miłość Dociera Wszędzie” zorganizowanego dla naszego ucznia – Wiktora, oraz “Anioły są takie ciche”.
• Działalność w Klubie Szkół UNICEF w ramach której przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjne dla uczniów – pt. „UNICEF na straży respektowania Konwencji Praw Dziecka” oraz “Klimat dla Młodych” a także akcję charytatywną: „Na rogu Afryki” – zbiórka datków na rzecz afrykańskich dzieci.
• Udział w ogólnopolskiej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
• Organizacja i udział w akcji „Opatrunek na ratunek” – wsparcie mieszkańców Afryki.
• Organizacja i udział w akcji “Podaruj Znicz” połączonej z wyjściem na Cmentarz Wojskowy w celu upamiętnienia grobów żołnierzy AK.
• Organizacja zbiórki darów na rzecz domu św. Brata Alberta w Dębicy.
• Organizacja akcji zbiórki żywności i odzieży dla żołnierzy Ukraińskich.
• Udział w zbiórce darów „Polakom na Ukrainie”.
• Udział w zbiórce darów „Dębica dla Ukrainy”.
• Organizacja i przeprowadzenie zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt na Ukrainie.
• Organizacja dodatkowej zbiórki pieniężnej na terenie szkoły na leczenie naszego ucznia Wiktorka, chorego na chorobę nowotworową.
• Wykonanie kartek i stroików bożonarodzeniowych dla Weteranów mieszkających w powiecie dębickim.
• Cykliczna zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt z dębickich schronisk.
• Systematyczna współpraca ze schroniskiem “Psi Azylek” polegająca na odwiedzaniu i wyprowadzaniu piesków przez naszych uczniów z rodzicami.
• Udział w akcji szycia poduszek dla dzieci z oddziałów onkologicznych.
• Organizacja sprzedaży cegiełek na terenie szkoły dla Fundacji na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych – „Szkoło pomóż i ty”.
• Sprzedaż kartek świątecznych i przekazanie datków na rzecz Fundacji „Amun”.
• Organizacja i przeprowadzenie akcji “Podaruj książkę” – zebrane książki trafiły do Oddziału Dziecięcego dębickiego szpitala, Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz do Domu Dziecka w Dębicy.
• Włączenie się w akcję „Gorączka Złota PCK” – uzyskanie drugiego miejsca w rejonie.


Serdecznie dziękujemy za okazane serce i dobroć. Gdyby nie Państwa wsparcie, przeprowadzenie tych akcji nie byłoby możliwe.

Opiekunowie SKW i SU

Previous Post
Next Post