„Klimat dla Młodych” – wolontariusze włączają się w projekt UNICEF

Z zapałem przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu edukacyjnego przygotowanego przez UNICEF Polska. Nasze działania rozpoczęliśmy od obejrzenia krótkiej prezentacji przygotowanej przez opiekunów SKW oraz zapoznania się z materiałem filmowym o działaniach w obszarze ochrony środowiska. Wiele proekologicznych rozwiązań znaliśmy już z lekcji biologii i geografii, część jednak okazała się być czymś zupełnie nowym. Następnie w grupach próbowaliśmy opracować własne porady dla kolegów i koleżanek, tak abyśmy wspólnie mogli zadbać o klimat. Wnioskami podzieliśmy się z całą społecznością szkolną, umieszczając je w widocznym miejscu – tuż przy wejściu. Na zorganizowanych spotkaniach nie zabrakło pytań o działania na rzecz ochrony środowiska w Dębicy – sprawdziliśmy je na stronach internetowych UM.

Temat dbania o klimat jest nam niezwykle bliski, a stworzoną listę porad z pewnością wcielimy w życie!

Previous Post
Next Post