Innowacja – „Mistrz gry – wykorzystanie gier w nauce języka angielskiego”

Od października 2022 r. do czerwca 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Dębicy odbywały się spotkania, których celem była realizacja innowacji z języka angielskiego o nazwie „Gamemaster – Learning English through games”, czyli „Mistrz gry – wykorzystanie gier w nauce języka angielskiego”.

Innowacja polegała na serii zajęć, podczas których uczniowie brali udział w rozmaitych grach językowych, które powoli przybliżały ich do osiągnięcia efektu końcowego, czyli stworzenia własnej gry planszowej wraz z jej zasadami w języku angielskim.

Podczas realizacji innowacji brano pod uwagę spełnienie założonych celów:
– podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego;
– wykorzystanie posiadanej przez uczniów wiedzy;
– doskonalenie umiejętności językowych uczniów (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, odpowiednie stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych);
– rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów;
– kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia;
– kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury;
– rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe;
– poszerzenie zasobu słownictwa;
– aktywne tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych;
– poszerzenie wiedzy ogólnej uczniów oraz wiedzy dotyczącej krajów anglojęzycznych;
– rozwijanie kreatywności i samodzielnego uczenia się, wyszukiwania, korzystania z różnych źródeł informacji;
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i w zespole;
– kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadania;
– poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Innowacja była realizowana przez 9 uczniów z klasy VII C w ramach zajęć dodatkowych. Byli to: Matylda Mika, Weronika Stec, Piotr Stanek, Hanna Gleń, Maksymilian Nylec, Katarzyna Sierosławska, Justyna Wysowska, Emilia Migdał, Milena Pająk.

W celu jak najlepszego przeprowadzenia innowacji, stosowane były różne metody i formy pracy, min. metoda komunikacyjna, aktywizująca, praktyczna, gramatyczno-tłumaczeniowa, TPR. Uczniowie pracowali samodzielnie, jak również w parach, grupach, zespołach. Uczestnicy zajęć korzystali z rozmaitych materiałów, środków dydaktycznych, gotowych gier tradycyjnych, gier dostępnych online.

Jako zwieńczenie innowacji uczniowie stali się również twórcami wymyślonej i wspólnie stworzonej gry planszowej wraz z instrukcją i grafikami w języku angielskim. Gra planszowa dotyka problemu zaśmiecania lasów. Cztery dzielne grzybki próbują temu zapobiec powstrzymując złego szopa, który jest źródłem wszystkich zmartwień lasu. Plansza oraz karty do gry zostały wydrukowane, usztywnione i zalaminowane, natomiast pionki zostały wydrukowane przy użyciu dostępnej w szkole drukarki 3D. Nieocenioną pomocą były również umiejętności plastyczne uczestników innowacji (wszystkie grafiki były rysowane przez uczniów), dzięki którym gra w efekcie końcowym wygląda bardzo profesjonalnie. Gra jest dostępna dla wszystkich uczniów.

Z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów wynika, że bardzo podobał im się pomysł takiej innowacji. Fakt, że staną się twórcami oryginalnej gry planszowej, dodawał im dodatkowej motywacji oraz atrakcyjności do czynionych działań.

Autorem i realizatorem innowacji jest pan Krzysztof Pitera.

Projekty oraz efekty końcowe można zobaczyć w galerii poniżej 😀

Previous Post
Next Post