Bezpieczne wakacje

Przed wakacjami gościliśmy w świetlicy niezwykłych gości: panią Irenkę – szkolną pielęgniarkę oraz przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Oba spotkania miały na celu przypomnienie uczniom o zasadach bezpieczeństwa oraz jak ważna jest dbałość o zdrowie swoje i innych.

Pani pielęgniarka wygłosiła dzieciom pogadankę na temat stylu życia i jego wpływu na zdrowie. Przypomniała o prawidłowym odżywianiu, higienie osobistej oraz o znaczącej dla zdrowia aktywności fizycznej. Spotkanie było bardzo pouczające i interesujące, o czym świadczył aktywny udział uczniów i ilość zadawanych przez nich pytań.

Przedstawiciele straży pożarnej przybliżyli naszym uczniom specyfikę pracy strażaka – jego zadania i obowiązki. Wychowankowie dowiedzieli się jakie predyspozycje powinien posiadać kandydat do tego zawodu. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda strój strażaka gotowego do akcji, sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Dodatkową atrakcją była możliwość przymierzenia stroju przez chętne dzieci. W czasie prelekcji omówiono właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia. Dzieci poszerzyły wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Strażacy przypomnieli numer alarmowy 112 i wskazówki jak należy prowadzić rozmowę z jego operatorem. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali i zadawali pytania, zdobyli wiele ciekawych informacji.

W ramach podsumowania cyklu spotkań z naszymi gośćmi uczniowie w świetlicy szkolnej przygotowali plakaty z wakacyjnymi planami, pamiętając o właściwym zachowaniu sprzyjającym zdrowiu i zasadach bezpieczeństwa.

Previous Post
Next Post