Inauguracja „Wiosny w Lusławicach”

W czwartek, 23 marca uczniowie z klas Ia, Ib uczestniczyli w wycieczce do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Wyjazd najmłodszych uczniów naszej szkoły, zapoczątkował cykl 12 wycieczek, w ramach których wszyscy uczniowie z klas 1-8, na przestrzeni marca – kwietnia, odbędą podróż śladami mistrza Krzysztofa Pendereckiego.

Najpierw przewodnik wycieczki zapoznał uczniów z sylwetką wybitnego polskiego kompozytora, następnie zabrał ich na warsztaty muzyczne, aby na koniec oprowadzić wszystkich po Arboretum.

Arboretum Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, to wyjątkowe dzieło mistrza Pendereckiego. Ponad 15 – hektarowy park porasta 1500 gatunków drzew, krzewów i kwiatów, a wiele z nich jest unikalnych w skali Europy. Znajduje się tam również zabytkowy dwór z XVIII w. oraz sąsiadujący z nim XVI – wieczny Lamus, a także Mauzoleum Faustusa Socyna. W XVI-XVII w. mieszkali tu bracia polscy, a w dwudziestoleciu międzywojennym z Lusławicami związał się wybitny malarz Jacek Malczewski. Od 1975 r. tereny te w swoje władanie wziął Krzysztof Penderecki i stworzył na nich – po blisko 40 latach – największe dzieło swojego życia.

To był pełen wrażeń, piękny, ciepły i słoneczny wiosenny dzień.

Previous Post
Next Post