Przegląd Piosenki Przedszkolnej w jedenastce

W dniu 9 marca, w naszej szkole już po raz czternasty, odbył się Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane przedszkolaki” pod hasłem „Skakanka, piłka i rower też, przedszkolak zawsze aktywny jest”. Zaproszenie do konkursu przyjęło 18 dębickich przedszkoli. Mali artyści prezentowali przygotowane utwory muzyczne. Piosenki oceniało jury w składzie: pani Agnieszka Jackowska–Drożdż – kierownik Domu Kultury „Śnieżka”, pan Maciej Małozięć – wiceburmistrz Miasta Dębicy oraz pani Alicja Prus – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11. W swej ocenie komisja brała pod uwagę wyraz artystyczny oraz ciekawą interpretację utworu. Przewodnicząca jury podkreśliła wysoki poziom konkursu oraz podziękowała wychowawcom, rodzicom za zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie małych artystów. Wszyscy wykonawcy otrzymali upominki, ufundowane przez Stowarzyszenie „Wspólnie skutecznej”.

Previous Post
Next Post