81. rocznica powstania Armii Krajowej

Armia Krajowa była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną podziemną armią europejską II wojny światowej. Po zakończeniu kampanii wrześniowej wielu żołnierzy rozpoczęło działalność konspiracyjną. To dało podwaliny pod pierwszą organizację, której celem była walka z Niemcami – Służbę Zwycięstwu Polsce. Z czasem została ona przekształcona w Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu tej organizacji w Armię Krajową. Żołnierze walczyli z dwoma okupantami; niemieckim i sowieckim. Pierwszym Dowódcą AK został gen. Stefan Rowecki „Grot”, drugim Tadeusz Komorowski „Bór”. Armia Krajowa była fenomenem na skalę światową.
Z jednej strony ze względu na liczebność, jaką osiągnęła, a także dlatego, że miała swoją sformalizowaną strukturę, komórki szkoleniowe, prowadziła liczne akcje zbrojne oraz sabotażowe.

Żołnierze AK podtrzymywali w narodzie ducha walki i jego dążenia do niepodległości. Przygotowywali naród na wielkie powstanie przeciw okupantom.
W styczniu 1945 r. roku wiadomo już było, że ogromny wysiłek, na czele z powstaniem warszawskim, nie przyniósł oczekiwanych efektów. Armia Krajowa została rozwiązana  w styczniu 1945 roku przez trzeciego Dowódcę  AK Leopolda Okulickiego. Wielu żołnierzy podziemia po wojnie spotkały liczne represje – prześladowania, tortury i morderstwa  w katowniach NKWD i UB.

W 81. rocznicę powstania Armii Krajowej uczniowie naszej szkoły na lekcjach historii oglądali film o Armii Krajowej – o jej powstaniu i działalności. Dodatkowo uczniowie klas 8b i 8e przygotowali prezentacje na temat Armii Krajowej i przedstawili sylwetki osób związanych z Armią Krajową w powiecie dębickim.

Previous Post
Next Post