Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „Piękna Nasza Polska Cała”

III edycja konkursu „Piękna Nasza Polska Cała” za nami!

Celem konkursu było:

– rozwijanie wiedzy uczniów na temat Ojczyzny,

– uwrażliwianie na przyrodę, ważne miejsca, zabytki Polski,

– kształtowanie postaw patriotycznych,

– rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie prezentacji multimedialnej lub grafiki z wybranymi rekordami Polski. Uczniowie wykonali wspaniałe, inspirujące prace. Opisywali w nich rekordy Polski, m.in. najstarsze miasta, najwyższe szczyty, największe zamki czy też największą żywą flagę. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Previous Post
Next Post