InterACT. Każdy z nas jest wyjątkowy!

InterACT. Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy!

Budujmy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała certyfikat związany z wdrażaniem programu  z zakresu edukacji włączającej i antydyskryminacyjnej.

Program InterACT  pt. „Każdy z nas jest inny i każdy taki sam” pomaga kreować warunki środowiska, w których każde dziecko czuje się akceptowane. Jego celem jest kształtowanie adekwatnych postaw wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się – w tym zmianę postaw społecznych wobec jąkania. Na przykładzie jąkania się i niepełnosprawności fizycznej tłumaczy dzieciom, że każdy ma prawo być sobą, bo choć dzieci różnią się, to każde z nich jest wyjątkowe. Program promuje świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci, także dzieci innych narodowości.

W naszej szkole program został wdrożony w klasach I – III.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tego certyfikatu!

Previous Post
Next Post