Wycieczka 4a do Tarnowa

27 października uczniowie klasy 4a wraz z opiekunami  odwiedzili siedzibę Radia RDN Małopolska w Tarnowie. W świat radia wprowadziła ich pani Justyna Dziedzic – szefowa działu promocji. Podczas godzinnej wycieczki uczniowie zapoznali się z pracą redaktorów, realizatorów, pracowników obsługi technicznej i Newsroomu. Obserwowali pracę dziennikarzy realizujących program radia.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.  Założone w roku 1888 przez ówczesnego rektora Seminarium Duchownego Ks. Józefa Bąbę, mieściło się w budynku tegoż Seminarium, w okresie międzywojennym w Ratuszu miejskim, zaś obecnie znajduje się w zabytkowych kamieniczkach z wieku XVI, w sąsiedztwie Katedry. Najważniejszy dział zbiorów stanowią zabytki – gotyckiej rzeźby i malarstwa z terenu Małopolski. Są to zabytki bardzo ważne dla poznania poziomu i dziejów polskiej kultury średniowiecznej. Drugi dział zbiorów obejmuje tkaniny kościelne (ornaty, kapy, itp.) od czasów średniowiecza aż po wiek XIX. Tarnowskie Muzeum posiada także dział sztuki ludowej, gdzie na szczególną uwagę zasługują obrazy ludowe malowane na szkle, pochodzące z terenu Europy, a także innych kontynentów. Przekazał je w darze dla Muzeum Diecezjalnego w roku 1957 znany w Polsce i zagranicą kolekcjoner, Węgier z pochodzenia, tarnowianin, Norbert Lippóczy. Muzeum prezentuje także przykłady współczesnej rzeźby ludowej z bardzo żywotnego ośrodka tej sztuki w Paszynie k. Nowego Sącza. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali bardzo ciekawej prelekcji w wykonaniu Dyrektora ks. Piotra Paska oraz z zaciekawieniem obejrzeli dostępne tam eksponaty.

Następnie udaliśmy się do katedry pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jest to najbardziej reprezentatywny zabytek Tarnowa. Wielokrotnie przebudowywana, w swym pierwotnym, gotyckim XIV-wiecznym kształcie była to budowla bez wież, jednonawowa z prostokątnym prezbiterium, wzniesiona z cegły z dodatkiem kamienia. Stopniowo pierwotna bryła kościoła była obudowywana kaplicami od końca XIV w. do XIX w. We wnętrzu znajdujemy bogate wyposażenie i cenny detal architektoniczny. Godne uwagi są gwiaździste sklepienia gotyckie dawnych kaplic. Rzeźbiarska dekoracja w archiwolcie portalu przedstawia Chrystusa Bolesnego z Matką Bożą i św. Janem Ewangelistą oraz aniołami z narzędziami Męki Pańskiej. Z epoki gotyku przetrwały ponadto stalle kanonickie z XV/XVI w. – zabytek snycerki. Wśród elementów wyposażenia na uwagę zasługuje zespół nagrobków rodu Tarnowskich oraz monumentalny nagrobek Ostrogskich. Kamienne nagrobki przyścienne prezentują różne fazy sztuki renesansowej, manierystycznej i barokowej, a nagrobek Barbary z Rożnowa jest unikalnym przykładem przełamywania tradycji gotyckiej przez renesansowe wzory włoskie. Nagrobek Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej uważany jest za jedno z piękniejszych przedstawień kobiety w plastyce renesansowej. Autorem rzeźby, wykonanej ok. 1527-1530, jest prawdopodobnie Bartłomiej Berrecci, włoski artysta tworzący m.in. na Wawelu.  Z warsztatem Berrecciego łączone są również nagrobkowe rzeźby Janów Tarnowskich z ok. 1530. Wielkością i ekspresją przewyższają wszystkie pozostałe nagrobki katedry dwa, umieszczone naprzeciw siebie, monumenty poświęcone hetmanowi Janowi Tarnowskiemu i rodzinie Ostrogskich. Nagrobek hetmana i jego syna Jana Krzysztofa Tarnowskiego jest dziełem Jana Marii Padovano z lat 1561-1570. Na koniec zwiedzania katedry zeszliśmy do krypt, gdzie pochowani zostali biskupi tarnowscy.

Na zakończenie wycieczki, korzystając z pięknej, słonecznej pogody, przespacerowaliśmy się po   tarnowskim rynku, a następnie przeszliśmy na posiłek w pobliskiej restauracji. Po odpoczynku udaliśmy się na dworzec PKP, z którego pociągiem wróciliśmy do Dębicy. Wszyscy bardzo zadowoleni nie mogą doczekać się kolejnego wyjazdu.

Previous Post
Next Post