Wolontariusze na Cmentarzu Wojskowym

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu oddali hołd żołnierzom AK na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy.

27 października wolontariusze odwiedzili Cmentarz Wojskowy w Dębicy i porządkowali groby zasłużonych dębiczan oraz żołnierzy poległych w walkach o niepodległość. Uczniowie uprzątnęli liście, wyczyścili tabliczki na mogiłach. Dodatkowo biało-czerwoną wstęgą oznakowali miejsca pochówku żołnierzy Armii Krajowej. Zastępca burmistrza, Maciej Małozięć, opowiedział uczniom historie bohaterów, którzy działali z myślą o wolnej i niepodległej Polsce. Na każdym grobie żołnierza AK zatknięto biało-czerwone chorągiewki i zapalono znicze. Ta cenna i ważna lekcja historii pozwoli na przetrwanie Bohaterów w pamięci kolejnych pokoleń. Cześć i chwała Bohaterom!

Film:

Previous Post
Next Post