Odpowiedzialność prawna nieletnich, czyny zabronione prawem

15.11.2022 r. odbyło się spotkanie rodziców, opiekunów prawnych uczniów oraz nauczycieli z funkcjonariuszem Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dębicy , które miało formę prelekcji zatytułowanej ,,Odpowiedzialność prawna nieletnich, czyny zabronione prawem”. Prowadzący zajęcia przybliżył uczestnikom spotkania zagadnienia dotyczące zjawiska demoralizacji dzieci i młodzieży, czynów zabronionych prawem, konsekwencji ponoszonych przez nieletnich dopuszczających się takich czynów oraz działań interwencyjnych podejmowanych wobec nich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. 

Previous Post
Next Post