Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

20 listopada 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument – Konwencję o prawach dziecka. Zapisane w niej prawa chronią najmłodszych niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe i żadne nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.

Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie go uczniom chroni przed różnymi niebezpieczeństwami oraz daje możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji i stawania się świadomymi obywatelami.

W tym roku obchodom Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszył szczególny przekaz, zwracający uwagę na różnorodność i tolerancję. Kwestie te są niezwykle aktualne w Polsce, gdzie obywatele oraz społeczności szkolne ciepło przyjęły i okazały wsparcie uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Ta inicjatywa UNICEF jednoczy społeczności w wielu krajach. W tegoroczne obchody włączyła się także nasza placówka. W związku z tym, że 20 listopada przypadał w niedzielę, świętowanie odłożyliśmy o jeden dzień. W poniedziałek nie zapomnieliśmy o niebieskim stroju – kolor przewodni całej akcji. Na specjalnym spotkaniu SKW przypomnieliśmy najważniejsze daty związane z  historią praw dziecka i powtórzyliśmy zapisy zawarte w Konwencji. Zadbaliśmy także o to, aby zaznajomiła się z nimi cała szkoła. Z zaangażowaniem przykleiliśmy hasła na okna i stworzyliśmy tematyczną gazetkę. O prawach dziecka na godzinach wychowawczych usłyszeli uczniowie klas 4-8, którzy mieli okazję zmierzyć się w quizach Kahoot przygotowanych przez UNICEF. 

W tym szczególnym dniu pokazaliśmy, że prawa dziecka nie są nam obojętne. Okazaliśmy wsparcie tym najmłodszym na świecie, których prawa nie są respektowane. Wspólnie przeciwdziałamy dyskryminacji i głośno mówimy o tolerancji. #unicefpoland  #WorldChildrensDay

Zachęcamy gorąco do obejrzenia filmu z przeprowadzonej akcji 🙂

Previous Post
Next Post