Edukacja antydyskryminacyjna InterACT

W listopadzie w klasach 1-3 realizowany będzie program z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej InterACT.

Został on stworzony przez dr Mary Weidner (z West Virginia University w USA) i zaadaptowany do warunków polskich przez dr hab. prof. UŚ Katarzynę Węsierską z udziałem członków Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego. Program jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Głównym celem programu  jest kształtowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym adekwatnych postaw wobec różnych form niepełnosprawności, a przede wszystkim wobec zaburzeń w komunikowaniu się,
w tym zmian postaw społecznych wobec osób jąkających się. 

Przesłaniem programu jest motto: „Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy”!


Podczas realizacji programu InterACT dzieci obejrzą specjalnie przygotowany i opracowany w tym celu teatrzyk kukiełkowy, którego bohaterami będą dzieci – kukiełki odgrywające różne role. Uczniowie będą mogli porozmawiać na tematy poruszane w przedstawieniu i rozwinąć swoją świadomość dotyczącą osób jąkających się oraz ich postrzegania świata.
Korzystając z zeszytu ćwiczeń dzieci utrwalą zdobyte wiadomości.
Na zakończenie uczestnicy programu otrzymają dyplomy.

Osobą odpowiedzialną za wdrażanie programu jest logopeda – Marta Pociask.

Previous Post
Next Post