Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich, którzy tworzą społeczność szkoły: dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów. Z tej okazji klasy trzecie pod opieką swoich nauczycieli przygotowały szczególną akademię, aby wierszem, piosenką i tańcem podziękować wszystkim, którzy dbają o edukacyjny rozwój uczniów, a szkołę czynią przyjaznym miejscem. 

Previous Post
Next Post