„Czas na opowieść”

W mijającym roku szkolnym uczniowie klasy 5c z grupy I wzięli udział w innowacji pedagogicznej „Czas na opowieść” realizowanej na lekcjach języka angielskiego. W każdym tygodniu zapoznawali się z nową opowieścią, zarówno poprzez wyświetlane zdjęcia, jak i odsłuchiwanie profesjonalnych nagrań. W trakcie zajęć nie zabrakło również ćwiczeń utrwalających poznane słownictwo i struktury gramatyczne.

W ciągu ostatnich tygodni uczniowie mieli okazję zaprezentowania nabytych umiejętności głośnego czytania w języku angielskim. Zorganizowano kilka spotkań z dziećmi klas I-III, podczas których młodzi lektorzy wykazali się odpowiednim tempem czytania, intonacją i akcentem. Wyzwanie to piątoklasiści przyjęli z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem. Samodzielnie przygotowali się do głośnego odczytu, ale prosili też o konsultację z nauczycielem w kwestii wymowy trudniejszych zwrotów. Spotkania czytelnicze, jak i cała realizacja innowacji pedagogicznej, okazały się być świetnym pomysłem do promowania czytelnictwa i wzbudzania motywacji do nauki języków obcych. 

Previous Post
Next Post